Een heleboel bedrijven onder 1 dak!

School+.

Instituut voor
Onderwijsondersteuning

School+ biedt ondersteuning op maat voor o.a. leerlingen, studenten en ouders.
Het aanbod van School+ bestaat uit:

Vakinhoudelijke ondersteuning (bijles) voor de vakken:
– Wiskunde                            – Nask
– Scheikunde                         – Economie
– Natuurkunde                        – Rekenen

Huiswerkbegeleiding
– Leren plannen                      – Vakinhoudelijke ondersteuning
– Leren leren / leren studeren- Vertrouwen in eigen kunnen krijgen
– Huiswerk maken in een rustige, adequate werkomgeving, geen gedoe thuis

Ondersteuning bij de overstap MAVO-HAVO
– Vakinhoudelijke ondersteuning bij alle exacte vakken
School+ biedt de mogelijkheid om tijdens leerjaar 3 en 4 MAVO meer dan voldoende voorbereid te zijn voor een overstap naar HAVO waar het de exacte vakken betreft.

Examentraining (vroegtijdig mee starten!)
– VMBO:      wiskunde, nsk1 en economie
– MAVO:      wiskunde, nsk2, nsk1 en economie
– HAVO:      wiskunde A/B, scheikunde
– VWO:       wiskunde A/B/C, scheikunde

Uitdaging-exact-voor de leerling die dit kan
– HAVO/VWO wiskunde en scheikunde
Leerlingen die (ver) onder hun niveau werken “kakken in”. In tegenstelling tot “De School” biedt School+ de mogelijkheid om uitgedaagd te worden op een veel hoger, passend niveau.

Help, mijn kind heeft wiskunde! (of scheikunde)
In 6 avonden van 2 klokuren lekker weer op de hoogte zijn …
Voor ouders van leerlingen leerjaar 2 (wiskunde) en leerjaar 3 (wiskunde en scheikunde).

Rekenen in het MBO, de zorg

School+ … Weurden 78 … 7101 NL … Winterswijk … 0641921441 … www.exactehulp.nlwww.facebook.com/exactehulp